KISALTMALAR
Hak Adalet Dayanışma İnsan Derneği : HADİ www.hadihareketi.org : hadihareketi.org veya Site Hadi Hareketi Katkıda Bulunanlar & Adayları : Katkıda Bulunanlar Hadihareketi Site Kullanım & Üyelik Sözleşmesi : Sözleşme Site üyeleri/sitenin tüm ziyaretçileri : Kullanıcı

1. SÖZLEŞMENİN AMACI & KONUSU
İşbu hadihareketi.org Kullanım Sözleşmesi HADİ Derneği ile hadihareketi.org‘a üye olacak ve/veya hadihareketi.org’u ziyaret edecek tüm internet kullanıcıları arasında akdedilmiştir.

hadihareketi.org; HADİ’nin resmi internet sitesidir. Bu site üzerinden HADİ’ye ilişkin yasal duyurular, HADİ’ye ait ve/veya ilgili haber paylaşımları, HADİ Hareketi Katkıda Bulunan’ı olabilmek için başvurular, Aday Katkıda Bulunan, gönüllü platformları, başvurular, bağışlar ve bunun gibi işlemler yapılabilmektedir. Hadihareketi.org’a üye olmak HADİ üyeliği veya HADİ Katkıda Bulunan’ı olunduğu anlamına gelmez.

HADİ, ilgili mevzuat hükümlerince kurulmuş bir dernek olup; tüzüğünde yazılı ilke ve esaslara uygun olarak faaliyetlerini yürüten ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Kullanıcı’nın HADİ üyesi olması, Katkıda Bulunanlar arasında yer alması ve bağış yapabilmesi için hadihareketi.org’a üye olması gerekmektedir.

Kullanıcı, hadihareketi.org’a üye olarak veya siteyi ziyaret ederek bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır.

2. KULLANIM KOŞULLARI
Kullanıcı, siteyi ziyaret ettiği sırada HADİ tarafından yayınlanmış ve/veya yayınlanacak her türlü kullanım koşullarına, Türkiye Cumhuriyeti tüm sair ulusal mevzuatlarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymayı ve buna uygun davranışlar sergilemeyi kabul etmiş olur. Aksi halde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluklar bizzat Kullanıcı’ya aittir.

Kullanıcı, üye olurken mutlaka kendine ait mail adresi ile ve kendi adına üye olabilir. Kurumsal üyelikler bakımından ise mutlaka yetkili olduğunu gösterir vekaletname sunulması zorunludur.
Kullanıcı, üyelik hesabında mutlaka doğru ve eksiksiz olarak bilgilerini girmekle ve bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür.

Kullanıcı, üyelik portalı üzerinden kayıtlı üyeliğini silebilir. Daha sonra üyeliğini yeniden aktif hale getiremez. Yeni üyelik alması gerekmektedir.

Kullanıcı, hadihareketi.org’un dilediği zaman herhangi bir sebeple üyelerinin portallarında değişiklikler yapabilir, tek taraflı olarak üyeliklerini sonlandırabilir, üyelik hesabını geçici veya kalıcı olarak kapatabilir ve/veya askıya alabilir. Bu durumlarda Kullanıcı, HADİ’den hiçbir talepte bulunamayacağını sözleşme ile peşinen kabul ve rücu etmiş olur.

Kullanıcı üyeler tarafından 1 (bir) yıl boyunca giriş yapılmayan üyelikler silinebilir.

Hadihareketi.org’da gönderilen beyanlar, talep metinleri, başvuru, site üzerinden doldurulan her türlü iletişim formu ve herhalde HADİ ile çeşitli ve HADİ’ye ait iletişim kanalları üzerinden yazılı, sözlü ve/veya görsel yollarla HADİ Genel İlkeleri ile bağdaşmayan, tehdit, taciz, hakaret ve her tür rahatsızlık verici yazılar ve herhalde suç unsuru barındıran iletiler gönderen Kullanıcı’ların üyelikleri sonlandırılabilir. HADİ’nin bu iletiler sebebiyle yasal yollara başvuru hakkı saklıdır.

Hadihareketi.org’da sunulan hizmetleri ve içerikleri bireysel kullanım dışında kullanmak, taklit ederek kullanmak, değiştirerek kullanmak veya yayınlamak, dağıtımını yapmak ve/veya depolamak yasaktır.

Kullanıcı, Hadihareketi.org’da bulunan içeriklerin satışını yapamaz, reklam vb. amaçlarla kullanamaz, kopyalayamaz, istismar edemez ve 3. Kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

Hadihareketi.org’a üye olan kullanıcılar, üyelikleri her ne sebeple olursa olsun sona erse dahi üye hesapları ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, sundukları beyanlardan, yapmış oldukları başvurulardan ve her türlü davranışlarından sorumlu olmaya devam ederler. Üyeliğin sona ermesi veya erdirilmesi halinde kullanıcı bu sorumluluktan kurtulamaz.

Hadihareketi.org, üyelerinin ve tüm kullanıcılarının güvenliğine azami düzeyde dikkat etmektedir. Ancak üye olan kullanıcılar, üyelik portalındaki kayıtlı bilgileri ve üyelik şifrelerinin güvenliğinden kendileri sorumludurlar. Kullanıcı, üyelik bilgilerini hiçbir zaman 3. Kişilerle paylaşmamalılardır.

Kullanıcı, üyelik portalında beklenmedik ve kontrolü dışında bir durum tespit ettiğinde derhal durumu HADİ’ye bildirmelidir.

Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük bizzat kullanıcının kendisine aittir.

Kullanıcı, diğer kullanıcı ve katkıda bulunanlar siteyi kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veri tabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek bilgileri paylaşamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve HADİ ile Hadihareketi.org’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde ortaya çıkan tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. ; HADİ tarafından tüm yasal süreçleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

HADİ, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırı davranması, Hadihareketi.org’u kullanırken ya da Hadihareketi.org’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya herhangi bir sebeple HADİ’nin gerekli görmesi halinde Hadihareketi.org’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda HADİ’nin yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA
Kişisel verileriniz temel olarak aşağıdaki durumlarda toplanır:
- HADİ bağışçısı veya gönüllüsü olduğunuzda,
- HADİ’nin sunduğu hizmetlerden faydalandığınızda,
- Bize mal sattığınızda ya da hizmet sunduğunuzda,
- Haber bültenlerimize abone olduğunuzda, iletilerimizi almayı tercih ettiğinizde,
- Bizimle e-posta ya da telefon gibi araçlar vasıtasıyla şikâyet ya da geri bildirim iletmek için iletişime geçtiğinizde,
- Derneğimize iş/staj başvurusu yaptığınızda,
- Dernek etkinlik, eğitim, seminer, konferans ve organizasyonlarımıza katıldığınızda,
- Potansiyel bağışçı/gönüllü/tedarikçi/iş ortağı/alt işveren olarak herhangi bir amaçla bizimle iletişime geçtiğinizde.
Yukarıdaki durumlarda edindiğimiz kişisel verileri, sadece işbu politika belgesine uygun bir şekilde işleriz.

4. HADIHAREKETI.ORG’UN SORUMLULUKLARININ SINIRLARI
HADİ, Hadihareketi.org’a erişilmesi, Hadihareketi.org’un ya da Site’deki diğer bilgilerin ve/veya diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle sözleşmenin ihlali, haksız fiil ve/veya başkaca sebepler ile doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

HADİ, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması veya teknolojik aksaklıklar hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Hadi’nin Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile HADİ’nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ari kılındığı kabul edilmektedir.

Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda HADİ’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan ve taahhüt eder.

5. ÖDEME GÜVENLİĞİ
HADİ; Kredi Kartı, Bankamatik Kartı ve BKM Ekspress Hesap bilgileri (yani Kredi Kartı Numarası) gibi bağışa konu olan kişisel verilerinizi kaydetmemekte ve saklamamaktadır. HADİ bağış ödemelerinin güvenliğini SSL tabanlı 128-bit şifreleme ile gerçekleştirmektedir.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Hadihareketi.org’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi olan HADİ’ye veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Hadihareketi.org’un ziyaret edilmesi veya siteye üye olunması halinde ve Hadihareketi.org hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Hadihareketi.org’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

7. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI
HADİ, dilediği zaman Hadihareketi.org’da sunulan hizmetleri, üyelik portallarını ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

8. TEBLİGAT
HADİ tarafından Kullanıcı’ya gönderilecek olan her türlü bildirim üye olunması halinde bildirilen e-mail adresine ve/veya cep telefonu numarasına yapılmaktadır. Kullanıcı, üye olurken bildirdiği bilgilerde doğan değişiklikleri üyelik portalı üzerinden güncellemekle yükümlüdür. Aksi halde yapılacak her türlü bildirim ve tebligat geçerli sayılacaktır. Gönderilen elektronik ve/veya mobil tüm bildirim ve tebligatlar, gönderim tarihinden 1 (bir) gün sonra okunmuş kabul edilir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
HADİ, 6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve tüm ikincil mevzuata uygun olarak sınırlı şekilde veri sorumlusudur. Kullanıcı, işbu sözleşme ile ve herhalde Hadihareketi.org’u ziyaret ederek HADİ tarafından yayınlanan Aydınlatma Metni & KVK Politikası’nı okumuş ve kabul etmiş sayılır.

10. UYUŞMAZLIKLARDA YETKİ VE UYGULANACAK HUKUK
İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

11. YÜRÜRLÜK VE KABUL
İşbu Sözleşme, HADİ tarafından Hadihareketi.org’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Üyeler ve tüm kullanıcılar işbu sözleşme hükümlerini Hadihareketi.org’u kullanarak kabul etmiş olmaktadırlar. HADİ, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Kullanıcılar’ın yürürlüğe giren sözleşmeyi takip etme sorumluluğu bulunmaktadır ve herhalde sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sorumlu olduklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

Kullanıcı, işbu HADIHAREKETI.ORG SİTE KULLANIM & ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak hadihareketi.org’a verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Hak Adalet Dayanışma İnsan Derneği

İLETİŞİM
Görüş, öneri ve bilgi talepleriniz için bize mail yoluyla ulaşabilirsiniz.
E-Mail: hadihareketi@gmail.com
Adres: Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. No: 45 Beşiktaş / İstanbul
Top